bán sâu gạo giống (sâu quy)

  • Thread starter Trần Thị Thu Hoài
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Thị Thu Hoài

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Thị Thu Hoài
- Địa chỉ: Quận 7 , Tp HCM
- Tel, Fax: 01219153357 ::: FaX
- email: nhomuathuhanoi2001@yahoo.com
================================

<p>C&oacute; b&aacute;n s&acirc;u gao giống (s&acirc;u quy). Hợp đồng tư vấn c&aacute;ch tổ chức nu&ocirc;i từ A - Z. Ai co nhu cầu l&agrave;m gi&agrave;u từ s&acirc;u gạo vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ 01219153357 (Chị Ho&agrave;i)</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top