Bán sâu gạo

ThanhLong10

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Thanh Long
- Địa chỉ: 62/29/11Lam Van Ben, Q7, tp hcm
- Tel, Fax: 01286370837 ::: FaX
- email: longgsbhhcm@gmail.com
================================

<p>T&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n s&acirc;u gạo sỉ v&agrave; lẻ.Loại n&agrave;o cũng c&oacute;,&nbsp;s&acirc;u tươi v&agrave; s&acirc;u sấy kh&ocirc;.&nbsp;Qu&yacute; vị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo số 01286370837. H&acirc;n hạnnh dược phục vụ.</p>
 
Top