Bán sĩ gà Đông Cảo giống và thịt, giá sĩ.

  • Thread starter vuonchimyeu
  • Ngày gửi
vuonchimyeu

vuonchimyeu

Lữ khách
#1
<p>G&agrave; Đ&ocirc;ng Cảo giống loại 1 th&aacute;ng tuổi, d&aacute;ng to, ch&acirc;n đầu to, ăn mạnh.</p><p>G&agrave; Đ&ocirc;ng Cảo thịt từ 2kg8 -3kg2</p><p>Xem g&agrave; tại nh&agrave;, ưng &yacute; ngay.</p><p>Gi&aacute; b&aacute;n sĩ cho c&aacute;c bạn mua đi b&aacute;n lại.</p><p>LH: 0908.379947, Th&aacute;i (ngay ng&atilde; tư B&igrave;nh Phước).</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: xuanthai
- Địa chỉ: ngã tư Bình Phước- sài gòn
- Điện thoại: 0908.379947 - Fax:
- email: thaituansg@gmail.com
 

Đối tácTop