bán số lượng cây thiên tuế lớn

  • Thread starter giahan
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

giahan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: giahan
- Địa chỉ: Phổ Khánh, Đức Phổ, Quảng Ngãi
- Tel, Fax: ::: FaX 0989822112
- email: internet_giahan@yahoo.com.vn
================================

<p>T&ocirc;i c&oacute; hơn 300 c&acirc;y thi&ecirc;n tuế loại đường k&iacute;nh 25 trở l&ecirc;n, cao 1,5 - 2,0m. </p><p>Gi&aacute; b&igrave;nh d&acirc;n: 300.000đ/c&acirc;y.</p><p>Anh em n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin&nbsp;li&ecirc;n hệ số: 0989822112. cảm ơn đ&atilde; xem tin.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top