BÁN SỐ LƯỢNG LỚN GÀ SAO THỊT

  • Thread starter leloihongphuc
  • Ngày gửi
L

leloihongphuc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Văn Tùng
- Địa chỉ: chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn
- Tel, Fax: 0982.13.16.17::: FaX
- email: leloihongphuc@yahoo.com.vn
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang c&oacute; số lượng lớn g&agrave; Sao thịt cần b&aacute;n : Trọng lượng từ 1,4 đến 1,8 kg/con </p><p>- Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu liện hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất li&ecirc;n hệ qua số điện thoại : 0982.13.16.17 ( A.T&ugrave;ng)</p><p>- Tr&acirc;n trọng v&agrave; mong được hợp t&aacute;c . </p>
 
Top