bán tắc kè thương phẩm và tác kè giống

  • Thread starter lê quyêt thắng
  • Ngày gửi
L

lê quyêt thắng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê quyêt thắng
- Địa chỉ: thôn 4 xa yale huyện chưbru-gia lai
- Tel, Fax: :0907176323: ::: FaX ::: FaX ::: FaX
- email: lequyetthang323@yahoo.com.vn
================================

<p>ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; vườn ,hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; khoảng tr&ecirc;n 500 con tắc k&egrave; loại từ 100g trở l&ecirc;n v&agrave; khoảng 300 con tắc k&egrave; giống nu&ocirc;i theo kỉ thuật b&aacute;n hoang giả .Người n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua h&agrave;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo số điện thoại:0907176323 (gặp anh Thắng)</p>
 


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê quyêt thắng
- Địa chỉ: thôn 4 xa yale huyện chưbru-gia lai
- Tel, Fax: :0907176323: ::: FaX ::: FaX ::: FaX
- email: lequyetthang323@yahoo.com.vn
================================

<p>ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; vườn ,hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; khoảng tr&ecirc;n 500 con tắc k&egrave; loại từ 100g trở l&ecirc;n v&agrave; khoảng 300 con tắc k&egrave; giống nu&ocirc;i theo kỉ thuật b&aacute;n hoang giả .Người n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua h&agrave;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo số điện thoại:0907176323 (gặp anh Thắng)</p>

giá cả thế nao vậy bac? bao giá vao hòm thư cho tôi nhe.
 
ở Đồng Tháp thì mua như thế nào bác ơi

--------

up up cho bác thêm đây
 
Last edited by a moderator:


Back
Top