Bán tấm giấy trao đổi nhiệt

  • Thread starter vivian7777
  • Ngày gửi
V

vivian7777

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty cổ phần LINH PHONG
- Địa chỉ: 413/25 Lê Văn Quới - Bình Trị Tân A - TP Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 08 39512646 ::: FaX
- email: tuhaison@gmail.com
================================

<span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt">C&ocirc;ng ty cổ phần Linh Phong l&agrave; c&ocirc;ng ty duy nhất tại Việt Nam sản xuất tấm giấy trao đổi nhiệt.&nbsp;Sản phẩm được cấu th&agrave;nh bởi loại giấy Cellulose đặc biệt v&agrave; c&oacute; sức thẩm thấu nước cao với c&aacute;c r&atilde;nh vật l&yacute; li&ecirc;n kết đan xen lại với nhau tạo th&agrave;nh một g&oacute;c cắt hợp l&yacute;, nh&igrave;n bề ngo&agrave;i tr&ocirc;ng gần giống với cấu tr&uacute;c dạng tổ ong. Thiết kế đặc biệt n&agrave;y nhằm tạo ra diện t&iacute;ch bề mặt lớn trong c&ugrave;ng một thể t&iacute;ch kh&ocirc;ng gian, l&agrave;m tăng khả năng tiếp x&uacute;c, cọ s&aacute;t v&agrave; va đập giữa d&ograve;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; chảy dối với bề mặt nhăn của tấm giấy thấm ẩm. Tr&ecirc;n bề mặt của tấm giấy h&igrave;nh th&agrave;nh l&ecirc;n c&aacute;c m&agrave;ng nước bao phủ, khi c&oacute; luồng kh&ocirc;ng kh&iacute; đi qua tại đ&acirc;y xảy ra qu&aacute; tr&igrave;nh bay hơi nước v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute;, đồng thời c&oacute; sự thay đổi cả về nhiệt độ v&agrave; độ ẩm n&ecirc;n người ta gọi qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh trao đổi nhiệt ẩm.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt">Sản phẩm c&oacute; những ưu điểm sau:&nbsp;<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt">-&nbsp;<strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'">Hiệu suất trao đổi nhiệt ẩm cao</span></strong><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt">-&nbsp;<strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'">Khả năng lọc bụi v&agrave; l&agrave;m sạch kh&ocirc;ng kh&iacute;</span></strong><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt">-&nbsp;<strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'">Độ bền l&acirc;u với thời gian</span></strong><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt">-&nbsp;<strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'">Khả năng chịu đựng m&ocirc;i trường khắc nhiệt</span></strong><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt">-<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: blue; font-size: 9pt">Rất &iacute;t</span></strong><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt">&nbsp;C&aacute;c nh&acirc;n tố ảnh hưởng đến mức độ giảm nhiệt độ của sản phẩm</span></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt"><p>&nbsp;</p></span><u><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt">v&agrave; hơn nữa:</span></u><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt">&nbsp;<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 9pt">1. Khả năng cung ứng: C&oacute; sẵn&nbsp;<br />2. Thời gian giao h&agrave;ng: Theo y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng&nbsp;<br />3. Ứng dụng của sản phẩm: Nh&agrave; xưởng sản xuất h&agrave;ng dệt may, giầy d&eacute;p, bao b&igrave;, cơ kh&iacute;, ...v&agrave; trang trại chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm, trồng hoa, c&acirc;y cảnh, ...&nbsp;<p>&nbsp;</p></span>
 

V

vivian7777

Guest
#2
up up cho tuần mới năng động nào:) ủng hộ gian hàng để đem lại nhiều giá trị cho ngành nông nghiệp Việt Nam