BAN TAO GIONG DAI LOAN QUA CUC TO 6QUA /KG TU VAN KY THUAT VA BAO TIEU SAN PHAM

  • Thread starter NGUYEN VAN THANH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYEN VAN THANH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYEN VAN THANH
- Địa chỉ: NHAN NGHIA LY NHAN HA NAM
- Tel, Fax: 0985277344 ::: FaX ::: FaX
- email: nguyen_thanh.2010@YAHOO.COM.vn
================================

C O GIONG TAO DAI LOAN 6 QUA /KG GIA NQUA NAM 2010 LA 25000 NGAN /KG VAY AI CO NHU CAU XIN LIEN HE THANH DT 0985277344<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top