BÁN TẤT CẢ CÁC LOẠI ĐẬU HẠT NHƯ : HẠT HẠNH NHÂN ,HẠT ĐIỀU KHÔ ĐÃ THÀNH PHẨM ,HẠT HƯỚNG DƯƠNG ,HẠT DẺ

  • Thread starter tinfoodvn
  • Ngày gửi
T

tinfoodvn

Guest
#1
<p>K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng !.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n cung cấp tất cả c&aacute;c loại &nbsp;đậu hạt như : hạt HẠNH NH&Acirc;N ( TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG ),hạt &nbsp;DẺ (hạt HỒ TRĂNG ) ,hạt &nbsp;ĐIỀU RANG TH&Agrave;NH PHẨM,.... duy nhất tại thị trường Việt Nam với số lượng ,chất lượng tốt nhất &nbsp;,gi&aacute; cả hợp l&iacute; v&agrave; phương thức thanh to&aacute;n gọn nhẹ .V&igrave; vậy qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng ,qu&yacute; c&ocirc;ng ty n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua sản phẩm đậu hạt của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i, &nbsp;th&igrave; c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng &nbsp;gần xa trong &nbsp;cả nước với gi&aacute; sỉ v&agrave; lẻ khi kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; y&ecirc;u cầu .C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i &nbsp;sẽ nhiệt &nbsp;t&igrave;nh &nbsp;phục vụ tốt nhất đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng .</p><p>&nbsp;Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng !.</p><p>&nbsp;Mọi chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ sau:&nbsp;</p><p>&nbsp;T&ecirc;n c&ocirc;ng ty : c&ocirc;ng ty TNHHTM-DVXNKTIN</p><p>&nbsp;Địa chỉ :số 27 ,đường 17C, phường B&Igrave;NH TRỊ Đ&Ocirc;NG B ,quận B&Igrave;NH T&Acirc;N , TP.HCM,VIỆT NAM .</p><p>&nbsp;Điện thoại : 0862600820 , fax : 0862654866.</p><p>&nbsp;Di động : 01653090177</p><p>&nbsp;Email : nguyentruckinhte@gmail.com</p><p>&nbsp;Website: www.tinfood.vn</p><p>&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: arial, sans-serif; font-size: 24px; background-color: #f5f5f5"><span class="hps">Sales</span>&nbsp;<span class="hps">Management</span></span></p><p>&nbsp;Mr.Nguyễn Trực&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn trực
- Địa chỉ: số 27, đường 17c, Bình trị đông B , Bình tân , TP.HCM
- Điện thoại: 01653090177 hoặc 0862600820 ::: FaX - Fax: 0919435114
- email: nguyentruckinhte@gmail.com
 

Đối tác


Top