Bán than bùn thô hoặc đã qua sơ chế!

  • Thread starter levuong79
  • Ngày gửi
L

levuong79

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Cổ Phần Đất Mới
- Địa chỉ: Tân Phú - Đồng Nai
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p><font size="2">C&ocirc;ng ty Cổ phần Đất Mới gửi lời ch&uacute;c tốt đẹp nhất đến qu&yacute; C&ocirc;ng ty. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i hoạt động tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực, lĩnh vực khai th&aacute;c v&agrave; cung cấp c&aacute;c loại nguy&ecirc;n liệu sản xuất ph&acirc;n b&oacute;n&nbsp;l&agrave; một thế mạnh. Với khả năng cung cấp mỗi tuần tr&ecirc;n 500 tấn b&ugrave;n trấp (than b&ugrave;n) đ&atilde; qua xử l&iacute; (xay nhuyễn v&agrave; đ&oacute;ng bao)với h&agrave;m lượng hữu cơn lớn hơn 25%, axit Humic lớn hơn 3%. Qu&yacute; C&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: Kỹ sư L&ecirc; Vượng, Đt: 0918409596. Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o v&agrave; mong chờ hợp t&aacute;c! </font></p>
 


chào anh, anh có thể cho mình biết thêm thông tin về ẩm độ và trữ lượng được không. xin cám ơn anh. chúc anh đắ hàng.
 


Back
Top