bán thịt nai, cá sấu, đà điểu

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tranhoa112
- Địa chỉ: nha trang- khánh hòa
- Tel, Fax: ::: FaX 0982441241
- email: ngoc_baoz@yahoo.com
================================

<p><font size="3">ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp thịt <strong><u><em>đ&agrave; điểu, thịt nai, c&aacute; sấu, c&aacute; trứng, thịt c&agrave;ng ghẹ, bao tử c&aacute; Basa</em>&nbsp;</u></strong>trong khu vực tp nha trang v&agrave; gửi đi c&aacute;c huyện. cần t&igrave;m đối t&aacute;c l&agrave;m đại l&yacute; ph&acirc;n phối tại c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận. Chi tiết xin li&ecirc;n hệ anh: Đỗ Minh Ho&agrave;ng- Điện thoại: <strong>0975.36.78.39.Rất mong được phục vụ c&aacute;c bạn trong thời gian sơm nhất.</strong></font></p>
 

Top