Bán thỏ thịt

  • Thread starter anngocthinh
  • Ngày gửi
A

anngocthinh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: An Ngọc Thịnh
- Địa chỉ: Đại Học Nông nghiệp Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX 01684878285
- email: anngocthinh@gmail.com
================================

<p>t&ocirc;i can b&agrave;n gấp 200 kg thỏ thịt. khối lượng trung b&igrave;nh 2,8 kg/con. thỏ giới t&iacute;nh đực&nbsp; . gi&aacute; b&aacute;n 70000 đ/kg ai co nhu cầu mua xin li&ecirc;n hệ An Ngọc Thịnh Dt1684878285 or email; anngocthinh@gmail.com</p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top