bán thức ăn chăn nuôi Newhope

  • Thread starter ha cong diep
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

ha cong diep

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ha cong diep
- Địa chỉ: TP Nam Dinh - Nam Dinh
- Tel, Fax: ::: FaX 0975618442
- email: phidiep.cn
================================

<p>Xin ch&agrave;o cac qu&yacute; đại l&yacute; kinh doanh sản phẩm TĂCN!</p><p>T&ecirc;n t&ocirc;i l&agrave;: H&agrave; C&ocirc;ng Đi&ecirc;p - Nh&acirc;n vi&ecirc;n thị trường c&ocirc;ng ty TNHH Newhope H&agrave; N&ocirc;i</p><p>Địa điểm l&agrave;m việc: tại thị trường Nam Định</p><p>Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu kinh doanh c&aacute;c loại sản phẩm của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ v&agrave; số điện thoại như tr&ecirc;n!</p><p>Xin c&aacute;m ơn!</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top