BÁN THUỐC “XIANDI” CHĂM SÓC CÂY TRỒNG

  • Thread starter lamtu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

lamtu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lamtu
- Địa chỉ: công ty cổ phần giao nhận kho vận vidifi-interserco lào cai
- Tel, Fax: 0203828336 ::: FaX
- email: lamtu1985th
================================

B&Aacute;N THUỐC &ldquo;XIANDI&rdquo; CHĂM S&Oacute;C C&Acirc;Y TRỒNG<br /><span />&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu: Thuốc điều tiết b&oacute;n gốc &ldquo;Xiandi&rdquo; do c&ocirc;ng ty TNHH Khoa học kỹ thuật Xiandi C&ocirc;n Minh &ndash; Trung Quốc sản xuất.<br />Thuốc điều tiết b&oacute;n gốc &ldquo;Xiandi&rdquo; bổ xung chất hữu cơ, th&uacute;c đẩy c&acirc;y trồng, n&acirc;ng cao năng suất, t&aacute;c dụng k&eacute;o d&agrave;i thời gian ra hoa, quả của c&acirc;y, tăng độ l&aacute;ng b&oacute;ng v&agrave; giữ độ tươi cho l&aacute;, hoa, quả, củ; Th&uacute;c đẩy bộ rễ, giữ nước v&agrave; chất dinh dưỡng, th&uacute;c đẩy c&acirc;y sinh trưởng; Ph&ograve;ng ngừa bệnh sưng rễ, k&yacute; sinh tr&ugrave;ng, cải tạo đất trồng, điều tiết độ chua.<br />Sản phẩm ph&acirc;n phối bởi: C&ocirc;ng ty Cổ phần giao nhận kho vận VIDIFI &ndash; INTERSERCO L&agrave;o Cai.<br />Địa chỉ: L&ocirc; K10, Khu C&ocirc;ng nghiệp Đ&ocirc;ng Phố Mới, phường Phố Mới, th&agrave;nh phố L&agrave;o Cai, tỉnh L&agrave;o Cai.<br />Điện thoại: 0203 828 336<br />Di động: 0916.037.003<br />Mail: <u>Ltd. Intersercolc@gmail.com</u><br /><span />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top