Bán Thủy Hải Sản, basa đông lạnh giá cực rẻ

  • Thread starter Thái DÆ°Æ¡ng-Cty Huỳnh Lê
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thái Dương-Cty Huỳnh Lê
- Địa chỉ: 73- Gò xoài-Bình Tân
- Tel, Fax: 09086281000 ::: FaX
- email: thaiduong_hdl@yahoo.com
================================

<p>c&aacute; basa file:120-220up : 21,000 <br /> basa kh&uacute;c :22,000<br /> đầu basa :4,000<br /> c&aacute; bạc m&aacute;, m&oacute;, ngừ,nục :16,000<br /> c&aacute; trứng :8,000 /200g<br />c&agrave;ng cua:100,000/kg<br />c&aacute; Di&ecirc;u Hồng: 32,000</p><p>Li&ecirc;n hệ: thaiduong_hdl@yahoo.com</p><p>phone:0908628100 <br /></p>
 
Back
Top