[bán]] - tiền giang - bồ câu pháp giống thuần chủng - bồ câu 3 thức

#1
[BÁN BỒ CÂU PHÁP GIỐNG THUẦN CHỦNG - BỒ CÂU 3 THỨC - CHỢ GẠO, TIỀN GIANG ]

Trang trại chúng tôi hiện đang cung cấp BỒ CÂU PHÁP GIỐNG THUẦN CHỦNG bồ câu to con, năng suất thịt cao, tỉ lệ hao hụt thấp.
ĐẢM BẢO GIỐNG THUẦN, giá cả hợp lý, dễ chăm sóc, ít bệnh tât.

Bồ câu khi bán ĐÃ ĐƯỢC CHÍCH NGỪA.

GIÁ:
1. 60 ngày tuổi: 200.000đ/cặp
2. Bồ câu hậu bị (từ 100 đến 140 ngày tuổi): 300.000 - 350.000đ/cặp.

Anh/chị có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, vui lòng liên hệ:

Bồ câu 3 Thức - Huỳnh Văn Thức
Đc: ấp Quang Khương, xã Quơn Long, Chợ Gạo, Tiền Giang
ĐT: 0733.991.587
DĐ: 01286.525.133


:welcome::welcome::huh::huh::10^::10^:

Một số hình ảnh bồ câu giống:

 

Last edited:
#2
Bồ câu 2 tháng tuổi.

Liên hệ:
Bồ câu 3 Thức - Huỳnh Văn Thức
Đc: ấp Quang Khương, xã Quơn Long, Chợ Gạo, Tiền Giang
ĐT: 0733.991.587
DĐ: 01286.525.133--------

[BÁN BỒ CÂU PHÁP GIỐNG THUẦN CHỦNG - BỒ CÂU 3 THỨC - CHỢ GẠO, TIỀN GIANG ]

Trang trại chúng tôi hiện đang cung cấp BỒ CÂU PHÁP GIỐNG THUẦN CHỦNG bồ câu to con, năng suất thịt cao, tỉ lệ hao hụt thấp.
ĐẢM BẢO GIỐNG THUẦN, giá cả hợp lý, dễ chăm sóc, ít bệnh tât.

Bồ câu khi bán ĐÃ ĐƯỢC CHÍCH NGỪA.

GIÁ:
1. 60 ngày tuổi: 200.000đ/cặp
2. Bồ câu hậu bị (từ 100 đến 140 ngày tuổi): 300.000 - 350.000đ/cặp.

Anh/chị có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, vui lòng liên hệ:

Bồ câu 3 Thức - Huỳnh Văn Thức
Đc: ấp Quang Khương, xã Quơn Long, Chợ Gạo, Tiền Giang
ĐT: 0733.991.587
DĐ: 01286.525.133
 
Last edited:
#5
[BÁN BỒ CÂU PHÁP GIỐNG THUẦN CHỦNG - BỒ CÂU 3 THỨC - CHỢ GẠO, TIỀN GIANG ]

Trang trại chúng tôi hiện đang cung cấp BỒ CÂU PHÁP GIỐNG THUẦN CHỦNG bồ câu to con, năng suất thịt cao, tỉ lệ hao hụt thấp.
ĐẢM BẢO GIỐNG THUẦN, giá cả hợp lý, dễ chăm sóc, ít bệnh tât.

Bồ câu khi bán ĐÃ ĐƯỢC CHÍCH NGỪA.

GIÁ:
1. 60 ngày tuổi: 200.000đ/cặp
2. Bồ câu hậu bị (từ 100 đến 140 ngày tuổi): 300.000 - 350.000đ/cặp.

Anh/chị có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, vui lòng liên hệ:

Bồ câu 3 Thức - Huỳnh Văn Thức
Đc: ấp Quang Khương, xã Quơn Long, Chợ Gạo, Tiền Giang
ĐT: 0733.991.587
DĐ: 01286.525.133