Bán tiêu nguyên hạt, tiêu xay số lượng lớn

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: mayhong116@yahoo.com
================================

<p><font face="Times New Roman" size="3">Cung cấp số lượng lớn c&aacute;c loại ti&ecirc;u đen nguy&ecirc;n hạt dung trọng 500g/l, 550g/l, 560g/l, 570g/l, 580g/l, ti&ecirc;u trắng nguy&ecirc;n hạt&nbsp;dung trọng min 620g/l, ti&ecirc;u xay. Chất lượng xuất khẩu, gi&aacute; cả phải chăng.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Giảm gi&aacute; cho hợp đồng số lượng lớn.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Li&ecirc;n hệ: Ms. M&acirc;y</font></p><p><font size="3"><font face="Times New Roman">Mobile: 0936.764629</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Email: </font><a href="mailto:mayhong116@yahoo.com"><font face="Times New Roman" size="3">mayhong116@yahoo.com</font></a></p>
 
Back
Top