BAN TINH BOT SAN

  • Thread starter Đoan Đuc Manh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

Đoan Đuc Manh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đoan Đuc Manh
- Địa chỉ: Yen thuy - Hoa binh
- Tel, Fax: 0977 079 466
- email:
================================

<p>&nbsp;</p><p>CO SO SAN XUAT TINH BOT SAN ĐUC MANH HIEN CON 300 TAN TINH BOT SAN ĐUOC SAN XUAT TREN DAY TRUYEN KHEP KIN; CHAT LUONG SAN PHAM CAO HIEN NAY CO SO CHUNG TOI CAN&nbsp;TIN ĐOI TAC TIEU THU SAN PHAM CHO VU TIEP THEO</p><p>&nbsp;XIN VUI LONG LIEN HE THEO SO ĐIEN THOAI 0977 079 466</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top