Bán trùn quế tại Thanh Hóa

  • Thread starter Nguyá»…n Văn Bình
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Văn Bình

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Bình
- Địa chỉ: Tổ1-Lý Yên-Định T­­ùong-Yên Định-Thanh Hóa
- Tel, Fax: 0987981748
- Email: Binhnga79@yahoo.com.vn
================================

Hiện nay tôi có mọt só luọng lón gióng trùn quế cần bán
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top