Bán Trùn Quế

  • Thread starter Nguyá»…n Văn Thược
  • Ngày gửi
N

Nguyễn Văn Thược

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Thược
- Địa chỉ: Xóm chùa, thôn Phong Xá, xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh
- Tel, Fax: 02413884408
- email: trung.pecom@gmail.com
================================

<p>Hiện nay gia đ&igrave;nh t&ocirc;i c&oacute; một cơ sở nu&ocirc;i Tr&ugrave;n Quế chất lượng cao tại x&atilde; Đ&ocirc;ng Phong, huyện Y&ecirc;n Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ai c&oacute; nhu cầu mua Tr&ugrave;n Quế xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo địa chỉ:</p><p>Nguyễn Văn Thược - x&oacute;m Ch&ugrave;a, th&ocirc;n Phong X&aacute;, x&atilde; Đ&ocirc;ng Phong, huyện Y&ecirc;n Phong, tỉnh Bắc Ninh.</p><p>Điện thoại: 02413 884408&nbsp; -&nbsp; Di động: 0976193471<br /></p><p>email: trung.pecom@gmail.com <br /></p>
 
Back
Top