BÁN VÀ CHO THUÊ MAI VÀNG

  • Thread starter DNTN ĐỨC HOÀNG
  • Ngày gửi
D

DNTN ĐỨC HOÀNG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DNTN ĐỨC HOÀNG
- Địa chỉ: Ấp Tân Qưới, Xã Tân Qưới Trung, Vũng Liêm, Vĩnh Long
- Tel, Fax: 0703993726 ::: FaX
- email: t_linhtinh@yahoo.com
================================

DNTN ĐỨC HOÀNG
0703993726_01214541450_0939798336
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi992.photobucket.com%2Falbums%2Faf50%2Ftoancucxu%2FASDF%2FDSC01052.jpg&hash=eadcc28e2620c1a34911cc72abb95bc6
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi992.photobucket.com%2Falbums%2Faf50%2Ftoancucxu%2FASDF%2FDSC01053.jpg&hash=58c438eb14d7cb4dfa6e37f6962b8d22
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi992.photobucket.com%2Falbums%2Faf50%2Ftoancucxu%2FASDF%2FDSC01057.jpg&hash=e04a1a29cf8b3f650da915b70b45e116
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi992.photobucket.com%2Falbums%2Faf50%2Ftoancucxu%2FDSC01085-1.jpg&hash=ff564aa624e52b181f6752fee58ac494
 

Quảng cáo

Top