Bán và hỗ trợ kỹ thuật nuôi dế, giới thiệu đầu ra đảm bảo

  • Thread starter nguyenhuuvan
  • Ngày gửi
N

nguyenhuuvan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vien Sinh thai rung va Moi truong
- Địa chỉ: Xuan Mai - Chuong My - Ha Noi
- Tel, Fax: 0466586685 ::: FaX
- email: vanyen76@ymail.com
================================

<font size="4">TT Nghi&ecirc;n cứu Cứu hộ v&agrave; Ph&aacute;t triển động vật hoang d&atilde; - Viện Sinh th&aacute;i rừng v&agrave; M&ocirc;i trường - Trường ĐHLN - Xu&acirc;n Mai - Chương Mỹ - H&agrave; Nội<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; giống Dế m&egrave;n, nh&iacute;m, d&uacute;i, lợn rừng, cầy c&aacute;c loại chất lượng tốt nhất, c&oacute; giấy chứng nhận xuất xứ của CC Kiểm l&acirc;m H&agrave; Nội. Đặc biệt b&aacute;n dế m&egrave;n giống v&agrave; tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i, giới thiệu đầu ra đảm bảo (đ&atilde; nu&ocirc;i l&agrave; c&oacute; lợi nhuận).</font><br /><font size="4">C&aacute; nh&acirc;n, tập thể c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ địa chỉ tr&ecirc;n, mr Văn: 0989556698, mr Th&agrave;nh 0977613688 - Cảm ơn đ&atilde; đọc tin v&agrave; mong được hợp t&aacute;c l&agrave;m ăn</font>
 


Nghe bác nói hấp dẫn quá. bác cho tui hỏi để nuôi Dế thì vốn đầu tư ban đầu là bao nhiêu đối với hộ gia đình ??. Nhân tiện bác up vài cái ảnh cho mọi người xem với.
 
Bạn vui lòng mở chủ đề quảng cáo của riêng mình ko nên chen ngang vào topic của người khác
 
Last edited by a moderator:
chủ đề quảng cáo của người khác bác mở chủ đề của riêng mình nhé
 
Last edited by a moderator:


Back
Top