Bán và tư vấn phân sinh học NEB-26 tiết kiệm 50% lượng phân đạm bón cho cây trồng , lắp đặt hệ thốn

  • Thread starter Tong Văn Thanh
  • Ngày gửi
T

Tong Văn Thanh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tong Văn Thanh
- Địa chỉ: Coóng Nọi- Chiềng Cơi- Thành phố Sơn La
- Tel, Fax: 0979291950
- email: tongthanhkhcnsl@gmail.com
================================

k&iacute;nh mời c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu c&acirc;u mua trong tỉnh sơn la th&igrave; sớm li&ecirc;n h&ecirc; để cho kịp m&ugrave;a vụ trong năm...li&ecirc;n hệ: T&ograve;ng Văn Thanh theo số điện thoai 0979291950 nhe....<br />
 
Back
Top