Bán vài cặp cút kiểng, vịt trời, bồng bồng

dysjn

Lữ khách
#1
Cần bán vài cặp cút kiểng bobwhite quail có 3 màu chim đang đẻ giá 1tr 1 cặp, vịt trời nuôi từ nhỏ giá 800k 1 cặp, bồng bồng cực đẹp giá 1tr4 1 cặp. lh: 0938117663 Lợi nhà gần cầu Bình Điền_Bình Chánh.
Cút bobwhite ăn cám gà con rất dễ nuôi và biết gáy 1tr 1 cặp đang đẻ

Bồng bồng 1tr4 1 cặp


Vịt trời rặc 800k 1 cặp