Bán Vạn Niên Tùng ( Cây cao 1 tấc ) giống Đài Loan

  • Thread starter Bùi Xuân Quang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

Bùi Xuân Quang

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Xuân Quang
- Địa chỉ: 84/2 ấp lợi nhơn, mỹ lợi b, cái bè, tiền giang
- Tel, Fax: 0904 504 585
- email: xuan_quang11011987@yahoo.com.vn
================================

<p>Xin ch&agrave;o c&aacute;c bạn quan t&acirc;m đến c&acirc;y Vạn Ni&ecirc;n T&ugrave;ng v&agrave; muốn trồng loại c&acirc;y kiểng xinh đẹp n&agrave;y. T&ocirc;i hiện đang ở Tiền Giang v&agrave; đang c&oacute; c&acirc;y Vạn Ni&ecirc;n T&ugrave;ng Đ&agrave;i Loan&nbsp; c&acirc;y con cao khoảng 1 tấc với số lượng nhiều. Qu&iacute; anh chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua c&acirc;y về trồng ở vườn nh&agrave; m&igrave;nh th&igrave; h&atilde;y gọi cho t&ocirc;i. SDT 0904 504 585 hoặc <a href="mailto:xuan_quang11011987@yahoo.com.vn">xuan_quang11011987@yahoo.com.vn</a>. Rất h&acirc;n hạnh tiếp đo&aacute;n qu&iacute; anh chị.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top