Bán Bán vẹt MACAW Nam Mỹ, Vẹt Úc nhập khẩu hàng Baby 2 tháng tuổi chính chủ GIÁ HẤP DẪN

AlongKK

Lữ khách
#7
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

--------

upppppppppppppppppppp

--------

uppppppppppppppppppppppppppppp
 

Last edited:

Quoc Tuan

Lữ khách
#13
........./............/…...Up…...
......./............(.......Qua…..
...../'...............\......Up…Lại...
.../...................\....Cả…....
..(,(...................)...Hai…...
...\,\...\....\....\,_,/...Cùng.…
......\._.\._.) ._)….....Có…....
.......\._.\................Lợi …...
........\._.\ …Cảm...Ơn...
.........\_.)....Rất...Nhiều


HCM - Gà tre thái kiểng nọc
http://agriviet.com/home/threads/110698-HCM-Ga-tre-thai-kieng-noc?p=#post

 
Top