BÁN XANH ĐẠI THỤ .......................TRÊN 100 NĂM cây đại thụ có niên đại trên

  • Thread starter hoanghoaianh23
  • Ngày gửi
H

hoanghoaianh23

Guest
#1
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca4.upanh.com%2F10.215.14353054.DRF0%2FIMG00147.jpg&hash=a24b3442eb315dd1d1c312e4a30cc4d5

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca5.upanh.com%2F10.215.14353119.ZKZ0%2FIMG00148.jpg&hash=377d79a2aa7b58607aecaeb8aa3cb0bd

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca5.upanh.com%2F10.215.14353151.HYO0%2FIMG00149.jpg&hash=869ec4198fa6c9b428645c1b8329164a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca3.upanh.com%2F10.215.14353177.RCE0%2FIMG00150.jpg&hash=03ccb769bcb9048f57424fef8f6a7f9b

cây đại thụ có niên đại trên 100 năm đã vô đá rồi tất cả xanh đều lá nhỏ giá nó la 370 t có fix cho anh em ở xa và nhiệt tình với thú chơi cây

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca2.upanh.com%2F10.215.14353216.PZH0%2FIMG00151.jpg&hash=82b519101710545694bbb37900d1cb12

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca3.upanh.com%2F10.215.14353337.UES0%2FIMG00153.jpg&hash=1213e06acef621b47430f6c7d9208b18

chưa vô đá nien đại 80 năm thế đẹp giá 80 t
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca3.upanh.com%2F10.216.14353409.HTK0%2FIMG00154.jpg&hash=b2ab3c7d0ba6af1c7806dfe77b6640f2

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca2.upanh.com%2F10.216.14353504.EMA0%2FIMG00155.jpg&hash=fed49c185befa507e9029f34e379e6b9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca3.upanh.com%2F10.216.14353589.OFF0%2FIMG00156.jpg&hash=a5029ae1bf46c9a6c814da327580621b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca2.upanh.com%2F10.216.14353616.AEV0%2FIMG00157.jpg&hash=8bac7f4e55345d640f7bbd83e275de74

chưa vô đá nien đại 30 năm thế đẹp giá 60t

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca2.upanh.com%2F10.216.14353632.KBR0%2FIMG00158.jpg&hash=4fac98d186b2aa7019184846082ba8b3

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca4.upanh.com%2F10.216.14353658.UNX0%2FIMG00159.jpg&hash=8237e4e505c1a2a8b59b10005df2918d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca3.upanh.com%2F10.216.14353765.XFM0%2FIMG00160.jpg&hash=14cf8f6cff26b48f5e2dc62b2699eaa5

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca5.upanh.com%2F10.216.14353823.URA0%2FIMG00161.jpg&hash=171775e3d0c6b30c86875a4fe90422ec

chưa vô đá nien đại trên 50 năm thế đẹp giá 80 t

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca2.upanh.com%2F10.216.14353836.YMH0%2FIMG00162.jpg&hash=658f7c9807d957e03b429a38edebcdac

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca4.upanh.com%2F10.216.14353854.RKU0%2FIMG00163.jpg&hash=2ed1d298a2c26e58afa6ea0de90e9119

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca5.upanh.com%2F10.216.14354051.TMM0%2FIMG00170.jpg&hash=cff975ba7c3e35bdabc9060e467ed7f5


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca5.upanh.com%2F10.216.14353863.HCL0%2FIMG00164.jpg&hash=84043573ec7cb2ae57f56e16582956ea

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca3.upanh.com%2F10.216.14353913.XSU0%2FIMG00165.jpg&hash=4ff6286327ee33f11a7e39e05d1679a6

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca2.upanh.com%2F10.216.14353948.ZEG0%2FIMG00166.jpg&hash=36d5fd7d2690729a424603dfcda1daf1


chưa vô đá niên đại 100 năm thế đẹp giá 150 t
nhỏ nhưng có võ
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca5.upanh.com%2F10.216.14354051.TMM0%2FIMG00170.jpg&hash=cff975ba7c3e35bdabc9060e467ed7f5

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca2.upanh.com%2F10.216.14354128.FPT0%2FIMG00171.jpg&hash=e1d741cb4bfc99f7d141d427404ca273

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca5.upanh.com%2F10.216.14354195.TOA0%2FIMG00172.jpg&hash=3d9361df93ed03eb71668183e9a934b5

cây này là khuyến mãi nếu các bác mua hết số cây trên cho không còn lẽ thì 30 t
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca2.upanh.com%2F10.216.14353972.ARH0%2FIMG00167.jpg&hash=06a36e187a60181dda037257f2f14dc7

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca3.upanh.com%2F10.216.14353989.DGH0%2FIMG00168.jpg&hash=f472da3c76a5745d45dd3cbf198ff4c7

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca5.upanh.com%2F10.216.14354027.XEU0%2FIMG00169.jpg&hash=5a2900aced1ddc8d98848eb096625352

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fca4.upanh.com%2F10.216.14354182.HBY0%2FIMG00173.jpg&hash=db7e56f7a981d030bd324b435ed743ce

số lượng xanh nhỏ đã vô đá tuổi 4 năm con khoảng 100 cây giá mỗi chú 5 t có fix nếu lấy số lượng nhiều rất nhiều chưa úp hết các bác nào có nhu cầu thì call cho em nhé : 09.86.36.96.46

 

Quảng cáo

Top