[BÁN] ZEOLITE INDONESIA

  • Thread starter Ms Trang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Ms Trang

Guest
#1
<p><font size="3">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối nguy&ecirc;n liệu Zeolite Indonesia.</font></p><p><font size="3">Zeolite Hạt, Zeolite bột: 20kg/bao; 25kg/bao</font></p><p><font size="3">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</font></p><p><font size="3">Tel: 0986.510.200 (Ms Trang) Ph&ograve;ng kinh doanh</font></p><p><font size="3">Địa chỉ: 23/2 đường TA 16,Kp.2- P.Thới An- Quận 12- Tp.HCM </font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ms Trang
- Địa chỉ: quận 12-TP HCM
- Điện thoại: 0986510200 - Fax:
- email: trangnguyen_cs33@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx