Bảng giá heo, lợn ngày 10/04/2019

  • Thread starter AuLac
  • Ngày gửi
AuLac

AuLac

Lữ khách
#1
bảng giá gia súc gia cầm ngày 10/04/2019
Giá ngày 10/04/2019
1
Heo thịt hơi (ĐNB) GIÁ
đ/kg
42.500-44.500​
2
Heo thịt hơi >130kg (ĐNB)
đ/kg
3
Heo thịt hơi (ĐBSCL)
đ/kg
43.000-45.500​
5
Gà lông màu
đ/con 1 ngày tuổi
8.000​
6
Gà thịt lông màu (ĐNB)
đ/kg
41.000​
7
Gà thịt lông màu (ĐBSCL)
đ/kg
42.000​
8
Gà chuyên thịt
đ/con 1 ngày tuổi
15.000​
9
Gà thịt (ĐNB)
đ/kg
27.000​
10
Gà thịt (ĐBSCL)
đ/kg
28.000​
11
Gà chuyên trứng
đ/con 1 ngày tuổi
13.500​
12
Vịt Super-M
đ/con 1 ngày tuổi
16.000​
13
Vịt thịt Super-M
đ/kg
48.000-49.000​
14
Vịt Bố mẹ Super-M
đ/con trống 1 ngày tuổi
32.000​
15
Vịt Bố mẹ Super-M
đ/con mái 1 ngày tuổi
27.000​
16
Vịt Grimaud
đ/con 1 ngày tuổi
20.500-21.000​
17
Vịt thịt Grimaud
đ/kg
51.000-52.000​
18
Vịt Bố mẹ Grimaud
đ/con trống 1 ngày tuổi
55.000​
19
Vịt Bố mẹ Grimaud
đ/con mái 1 ngày tuổi
45.000​
20
Trứng gà
đ/quả
 

Đối tác


Top