Bằng lăng <chỉ có 1 không có cây thứ 2>

Bác nào quan tâm xin vui lòng liên hệ:
Phạm Trần Công
774 -Phước Tân -Long Thành- Đồng Nai
SĐT: 0933839774

9K0.11585952_60603_1.jpg

LC0.11585978_60603_1.jpg

LC0.11585991_60603_1.jpg
 


cây rất đẹp nhưng muốn đẹp hơn nữa, lấy cây đục, dục ngay nơi cắt cây sẽ tự nhiên hơn BÁC à
 


Back
Top