bao gia cau vua, cau duoi chon, co dau.

 • Thread starter vongocthu
 • Ngày gửi
V

vongocthu

Lữ khách
#1
Vườn cây xanh Đô Thị VNT tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (. Lien he 0903683156. Anh Thu. Email : vongocthu@yahoo.com.) báo giá một số loại cây trồng bóng mát như sau :

 1. Cau Vua : số lượng hiện có 1000 cây
Đường kính gốc : 0,2m-1m, chiều cao : 4m-10m giá : 300.000 – 2.000.000/cây.

 1. Cau Đuôi Chồn : số lượng hiện có 1000 cây
Đường kính gốc : 0,2m- 0,5m, chiều cao : 4m-10m giá : 300.000 – 2.000.000/cây.

 1. Cau Sâm Banh : số lượng hiện có 100 cây
Đường kính gốc : 0,3m- 0,5m, chiều cao : 1m-1,5m giá : 300.000 – 2.000.000/cây.

 1. Cọ dầu : số lượng hiện có 500 cây
Đường kính gốc : 0,3m- 0,8m, chiều cao : 1m-1,5m giá : 300.000 /cây.

 1. Cẩm Lai : số lượng hiện có 500 cây
Đường kính gốc : 0,1m- 0,3m, chiều cao : 3m-5m giá : 300.000 /cây.

 1. Phi Lao : số lượng hiện có 100 cây
Đường kính gốc : 0,3m- 0,5m, chiều cao : 3m-5m giá : 300.000 /cây.

 1. Bàng Đài Loan : số lượng hiện có 200 cây
Đường kính gốc : 0,1m- 0,3m, chiều cao : 3m-5m giá : 300.000 /cây.

 1. Dầu con rái : số lượng hiện có 300 cây
Đường kính gốc : 0,1m- 0,3m, chiều cao : 3m-5m giá : 300.000 /cây.

 1. Bằng Lăng Tím : số lượng hiện có 300 cây
Đường kính gốc : 0,1m- 0,3m, chiều cao : 3m-5m giá : 300.000 /cây.

 1. Osaka bông vàng : số lượng hiện có 200 cây
Đường kính gốc : 0,1m- 0,3m, chiều cao : 3m-5m giá : 300.000 /cây.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg803.imageshack.us%2Fimg803%2F2014%2Fimg20130214101933.jpg%5C&hash=e089bdd1c635f0ea8ae966405a14c3d5
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg109.imageshack.us%2Fimg109%2F5741%2Fimg20130214102555.jpg&hash=eb7027f9530d15f9757d53d12b372127
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg803.imageshack.us%2Fimg803%2F2014%2Fimg20130214101933.jpg%5C&hash=e089bdd1c635f0ea8ae966405a14c3d5
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg803.imageshack.us%2Fimg803%2F2014%2Fimg20130214101933.jpg%5C&hash=e089bdd1c635f0ea8ae966405a14c3d5
 

Đối tácTop