Bao pp lưới

  • Thread starter weishuyun
  • Ngày gửi
weishuyun

weishuyun

Lữ khách
#1
<p><font size="2">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp số lượng lớn đủ quy c&aacute;ch c&aacute;c loại bao lưới (đựng rau củ quả), bao pp, d&acirc;y nhựa c&aacute;c loại.. gi&aacute; sỉ. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ l&agrave;m hợp đồng v&agrave; xuất ho&aacute; đơn cho Qu&yacute; cty nếu c&oacute; nhu cầu.</font></p><p><font size="2">Để c&oacute; được th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c hơn, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: V&acirc;n - 0937073067 or gửi y&ecirc;u cầu qua email: </font><a href="mailto:eek:p.vivianwei@gmail.com"><font size="2">op.vivianwei@gmail.com</font></a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUỴ THUỘC VÂN
- Địa chỉ: 52
- Điện thoại: 0937073067 - Fax:
- email: op.vivianwei@gmail.com
 

Đối tácTop