BẾN LỨC LONG AN- bồ câu gà mỹ, sư tử ý, thỏi kèn, banh, gà kinh, la mã, -chim trĩ

#1
ĐỊA CHĨ : ẤP I- XÃ BÌNH ĐỨC- BẾN LỨC- LONG AN.
SỐ ĐIỆN THOẠI: 01212015929
+ Gà kinh bố mẹ đẻ 4tr5/1 cặp, chim con 2 tháng tuổi 1tr5/1cặp.


+ Sư tử Ý lai Hà Lan, 1tr/cặp ( tiger-trắng )


Sư tử đen trắng 500k/1 cặp


+ Gà Mỹ vàng 1 kí 6 trỡ lên bố mẹ 3tr5/1cặp. Con 1tr2/cặp


+ Thỏi kèn 2 tháng rưởi tuổi trở lên 2tr/ cặp


+ La Mã 2 tháng tuổi 500k/cặp. Bố mẹ đẻ 1tr6/cặp


+ Xòe Mỹ Nhật 2 tháng tuổi 200-300k/cặp
+ Banh 2 tháng tuổi 300k/cặp


+ Gà tre


+ Chim trĩ tháng rưỡi tuổi 100-120k/con.