Bệnh gì cũng hết .

Đừng nói thế . Bác @Thuy-canh đang chủ trương ăn rau trị bách bệnh kìa .
Phải gọi bác ấy vào vì bác ấy là chuyên gia môn này .
Thân !
 


Back
Top