bình chánh -chuyên cung cấp nhím rừng

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: tân túc -bình chánh
- Tel, Fax: 0913748321
- email:
================================

<p>trại nh&iacute;m MINH H&Ograve;A </p><p>chuy&ecirc;n cung cấp nh&iacute;m rừng gi&aacute; rẻ </p><p>GIẤY TỜ HỢP LỆ - NH&Iacute;M VỀ NU&Ocirc;I KO ĐẺ ĐƯỢC ĐỔI LẠI </p><p>con đực : 200.000/kg</p><p>con c&aacute;i : 300.000/kg </p><p>đt : 0913.748.321 ( chu H&Ograve;A ) </p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top