Bình Chứa Nitơ lỏng bảo quản tinh

  • Thread starter quangphat2807
  • Ngày gửi
Q

quangphat2807

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Quang Phát
- Địa chỉ: 18/1F ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM
- Tel, Fax: 0978103293 ::: FaX 0862530596
- email: quangphat2807@gmail.com
================================

<div style="background-color: #ffffff; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px"><p>C&ocirc;ng ty TNHH VẠN TẤN PH&Aacute;T</p><p>Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại b&igrave;nh chứa nitơ lỏng d&ugrave;ng giữ tinh, bảo quản vacxin, bảo qu&atilde;n mẫu. Với nhiều model kh&aacute;c nhau ( 3 l&iacute;t, 6 l&iacute;t, ..., 30 l&iacute;t, 35 l&iacute;t, ....) được sản xuất bởi c&aacute;c h&atilde;ng nổi tiếng tr&ecirc;n thế giới như MVE (Mỹ), YDS (TQ),... Thiết kế gọn nhẹ dễ d&agrave;ng cho người sử dụng, lượng hao hụt thấp, gi&aacute; cả hợp l&yacute;, c&oacute; xe giao h&agrave;ng đến tận nơi theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng, nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật sẽ hướng dẫn chi tiết th&ocirc;ng số kỹ thuật cho qu&yacute; kh&aacute;ch.&nbsp;</p><p>&nbsp;Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ</p><p>&nbsp;L&Ecirc; QUANG PH&Aacute;T</p><p>&nbsp;ĐT : 0978103293</p><p>&nbsp;Email: quangphat2807@gmail.com</p><p>&nbsp;Cảm ơn qu&yacute; kh&aacute;ch đ&atilde; quan t&acirc;m đến sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p></div>
 

Đối tác


Top