Bình Định-CẦN BÁN NẤM CHÀM

  • Thread starter NGUYEN VAN PHONG
  • Ngày gửi
N

NGUYEN VAN PHONG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYEN VAN PHONG
- Địa chỉ: TỔ 9 KHU VỰC 7 PHƯỜNG BÙI THỊ XUÂN QUY NHƠN BÌNH ĐỊNH
- Tel, Fax: 0563.510238
- Email: HAIDUONG-PHONG@YAHOO.COM
================================

CẦN TÌM NƠI TIÊU THỤ LOẠI NẤM CHÀM THIÊN NHIÊN .
 
Back
Top