bình dương-cặp gà sillkie khủng bán gấp

#7
cho em nó lên top xíu nha...........àhh khi mua gà tặng luôn 8 quả trứng đang ấp
<table width="600"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
</td><td class="td2">
</td></tr></tbody></table>