Bình Phước Cần Bán Đàn Rottweiler Con

  • Thread starter Trần Nam
  • Ngày gửi
Trần Nam

Trần Nam

Lữ khách
#1
Hiện nay Bầy cún nhà mình có 3 đực 2 cái ( một em cái đã có chủ ). Vẫn là chó mẹ bầy trước 10 em.Trong bầy lần này mình cắt đuôi hết theo yêu thích của nhiều bạn .Chó mẹ 45kg còn chó cha gần 60kg.Ưu tiên bạn nào đặt hàng sớm. Mình sẽ chỉ giao cún sau 2 lần xổ lãi và 1 mũi vacxin thôi nhé. Một số hình ảnh cho anh em xem qua.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-e40-scHPt9I%2FVU4mwghHTEI%2FAAAAAAAAADA%2F6AYD4ibVXek%2Fs500-no%2FIMG_0084.JPG&hash=d5bf11401b3855aebadbeb17a69c6bfd
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-5WvcUA9W-V8%2FVU4mzJ1jaHI%2FAAAAAAAAADI%2F2m6r2P9OSUA%2Fw375-h500-no%2FIMG_0128.JPG&hash=4075b82db9842a03b6bb336d1db32a2c
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-qtijjDbP65c%2FVU4m23sRF4I%2FAAAAAAAAADQ%2FwZMRUy2uyCU%2Fs500-no%2FIMG_0117.JPG&hash=71ad4c47bc8f6623858bc0162278f497
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-LxeYqYDfdWg%2FVU4m8nvt3WI%2FAAAAAAAAADY%2FyUK2PO7jbP4%2Fs500-no%2FIMG_0110.JPG&hash=b590320514003c42e3bf59b97c9f8aec
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-Uh6-Yh6BCC4%2FVU4m-tlCyjI%2FAAAAAAAAADg%2FYMVhKxtkiWY%2Fs500-no%2FIMG_0107.JPG&hash=eceaa0dddd78e9f6d048b7a975e221a3
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-_59-vCCdxwM%2FVU4nESy1ixI%2FAAAAAAAAAD4%2FNl8qHLK86y8%2Fs500-no%2FIMG_0078.JPG&hash=c5260db0b8d7a14641b74256004b4276
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-NioV8CLAOmU%2FVU4nGx8A6oI%2FAAAAAAAAAEA%2FRaEUTgeUOb0%2Fs500-no%2FIMG_0087.JPG&hash=d37a54a1cac42e9e3b605609c016a56b
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-hM6XxjFQSu4%2FVU4nIeJWAtI%2FAAAAAAAAAEI%2FCdxHoDtVxWs%2Fs500-no%2FIMG_0094.JPG&hash=a202e5fc6f0fd4559d0c0697be9b297f
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-H2BLTzngJ_Y%2FVU4nMpHF9RI%2FAAAAAAAAAEQ%2FEaLTtqQFEkQ%2Fs500-no%2FIMG_0108.JPG&hash=1b084547997a41b2b2e4acd0e39a7389


Mua Cún Liên Hệ Trần Nam : 0914-913-629
Giá : 5,5 triệu/cún Fix giá cho anh em đam mê ở xa
Add: Thuận Lợi - Đồng Phú - Bình Phước
( Gần Nhà Máy Nước và đường dây 500KV đi qua hiện nay )
Thêm một số hình ảnh mới nhất của các bé.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F8uyaKXDQjM6kgKkuKE3gv5f4tS2b7ypqjmZNnBqn6A%3Dw375-h500-no&hash=b1c2acc0371ac9b30692788459f2e1b3

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FR8QHc8B4NfB_AYzen-cb694Ms5SuVt3T01QmraYZIw%3Dw375-h500-no&hash=d44d1290ff6b97d88521e054481ae446
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FpZgy4yeXHpNLf-p-bb4Jk0j4ojaguVHkp1KN4ZNfQQ%3Dw375-h500-no&hash=9c6ca9ebaca3e61697cc1a0ae4c09c61
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FJHqAKCb75hZIfXJN0e7fuBY_xNR8lgcRsE5gjWigEw%3Dw375-h500-no&hash=30c13c71afd77df48360ed60ab013c91
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FqRjT5KVgGLHFXwvoFUaYit9eZF5O3lez1r2vKB3kRw%3Dw375-h500-no&hash=abd90ad3a296496ff79c063fdde4ab98
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FNXlNZqTtCX3c1Pp160gVVGLgIhd22YPGq21e1MKnng%3Dw375-h500-no&hash=7471769c5bddef47b8fd3fc28af27135
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FL1unLS-wVWH272NfzbT9aarkrGFpEdPmQ9H0FnjmMA%3Dw375-h500-no&hash=38fb375a2911307d4518101042b7f921
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FDZ2_bI_affkiuJX6gsbrfr0l78OAW0x1vl9TrY9Jhg%3Dw375-h500-no&hash=1b64e065ea101e65c8045eaa818c5627
 
D

dohungtiem

Lữ khách
#2
Hiện nay Bầy cún nhà mình có 3 đực 2 cái ( một em cái đã có chủ ). Vẫn là chó mẹ bầy trước 10 em.Trong bầy lần này mình cắt đuôi hết theo yêu thích của nhiều bạn .Chó mẹ 45kg còn chó cha gần 60kg.Ưu tiên bạn nào đặt hàng sớm. Mình sẽ chỉ giao cún sau 2 lần xổ lãi và 1 mũi vacxin thôi nhé. Một số hình ảnh cho anh em xem qua.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-e40-scHPt9I%2FVU4mwghHTEI%2FAAAAAAAAADA%2F6AYD4ibVXek%2Fs500-no%2FIMG_0084.JPG&hash=d5bf11401b3855aebadbeb17a69c6bfd
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-5WvcUA9W-V8%2FVU4mzJ1jaHI%2FAAAAAAAAADI%2F2m6r2P9OSUA%2Fw375-h500-no%2FIMG_0128.JPG&hash=4075b82db9842a03b6bb336d1db32a2c
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-qtijjDbP65c%2FVU4m23sRF4I%2FAAAAAAAAADQ%2FwZMRUy2uyCU%2Fs500-no%2FIMG_0117.JPG&hash=71ad4c47bc8f6623858bc0162278f497
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-LxeYqYDfdWg%2FVU4m8nvt3WI%2FAAAAAAAAADY%2FyUK2PO7jbP4%2Fs500-no%2FIMG_0110.JPG&hash=b590320514003c42e3bf59b97c9f8aec
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-Uh6-Yh6BCC4%2FVU4m-tlCyjI%2FAAAAAAAAADg%2FYMVhKxtkiWY%2Fs500-no%2FIMG_0107.JPG&hash=eceaa0dddd78e9f6d048b7a975e221a3
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-_59-vCCdxwM%2FVU4nESy1ixI%2FAAAAAAAAAD4%2FNl8qHLK86y8%2Fs500-no%2FIMG_0078.JPG&hash=c5260db0b8d7a14641b74256004b4276
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-NioV8CLAOmU%2FVU4nGx8A6oI%2FAAAAAAAAAEA%2FRaEUTgeUOb0%2Fs500-no%2FIMG_0087.JPG&hash=d37a54a1cac42e9e3b605609c016a56b
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-hM6XxjFQSu4%2FVU4nIeJWAtI%2FAAAAAAAAAEI%2FCdxHoDtVxWs%2Fs500-no%2FIMG_0094.JPG&hash=a202e5fc6f0fd4559d0c0697be9b297f
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-H2BLTzngJ_Y%2FVU4nMpHF9RI%2FAAAAAAAAAEQ%2FEaLTtqQFEkQ%2Fs500-no%2FIMG_0108.JPG&hash=1b084547997a41b2b2e4acd0e39a7389


Mua Cún Liên Hệ Trần Nam : 0914-913-629
Giá : 5,5 triệu/cún Fix giá cho anh em đam mê ở xa
Add: Thuận Lợi - Đồng Phú - Bình Phước
( Gần Nhà Máy Nước và đường dây 500KV đi qua hiện nay )
Thêm một số hình ảnh mới nhất của các bé.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F8uyaKXDQjM6kgKkuKE3gv5f4tS2b7ypqjmZNnBqn6A%3Dw375-h500-no&hash=b1c2acc0371ac9b30692788459f2e1b3

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FR8QHc8B4NfB_AYzen-cb694Ms5SuVt3T01QmraYZIw%3Dw375-h500-no&hash=d44d1290ff6b97d88521e054481ae446
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FpZgy4yeXHpNLf-p-bb4Jk0j4ojaguVHkp1KN4ZNfQQ%3Dw375-h500-no&hash=9c6ca9ebaca3e61697cc1a0ae4c09c61
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FJHqAKCb75hZIfXJN0e7fuBY_xNR8lgcRsE5gjWigEw%3Dw375-h500-no&hash=30c13c71afd77df48360ed60ab013c91
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FqRjT5KVgGLHFXwvoFUaYit9eZF5O3lez1r2vKB3kRw%3Dw375-h500-no&hash=abd90ad3a296496ff79c063fdde4ab98
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FNXlNZqTtCX3c1Pp160gVVGLgIhd22YPGq21e1MKnng%3Dw375-h500-no&hash=7471769c5bddef47b8fd3fc28af27135
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FL1unLS-wVWH272NfzbT9aarkrGFpEdPmQ9H0FnjmMA%3Dw375-h500-no&hash=38fb375a2911307d4518101042b7f921
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FDZ2_bI_affkiuJX6gsbrfr0l78OAW0x1vl9TrY9Jhg%3Dw375-h500-no&hash=1b64e065ea101e65c8045eaa818c5627
 

Quảng cáo

Top