Bồ câu ta (truyền thống) - Bắc Ninh- Miền Bắc

  • Thread starter Nguyá»…n thị Hạnh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn thị Hạnh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn thị Hạnh
- Địa chỉ: Hồi Quan- Tương Giang- Tù Sơn - Bắc Ninh
- Tel, Fax: 01668897686 ::: FaX
- email: haicobn@yahoo.com
================================

<p><font size="4">Nh&agrave; t&ocirc;i hiện đang nu&ocirc;i bồ c&acirc;u ta truyền thống sinh sản ( khoảng 200 đ&ocirc;i) theo m&ocirc; h&igrave;nh sinh sản kh&eacute;p k&iacute;n đang sinh sản rất tốt.Do gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu chăn nu&ocirc;i tiếp(Kh&ocirc;ng c&oacute; diện t&iacute;ch nu&ocirc;i).N&ecirc;n c&oacute; nhu cầu b&aacute;n cả đ&agrave;n chim v&agrave; chuồng( chuồng sắt h&agrave;n rất hiện đại, khoa học) </font></p><p><font size="4">Qu&yacute; b&agrave; con c&oacute; nhu cầu xin đến trại trực tiếp xem chim v&agrave; chuồng tại địa chỉ:</font></p><p><font size="4">Chị Hạnh: Hồi Quan - Tương Giang - Từ Sơn- Bắc Ninh</font></p><p><font size="4">Hoặc&nbsp; li&ecirc;n hệ trực tiếp: Chị Hạnh&nbsp; : <u>01668897686 </u></font></p><p><font size="4">Xin cảm ơn!</font><br /></p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx