BƠ GIỐNG,BƠ SÁP

  • Thread starter tamduy
  • Ngày gửi
T

tamduy

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN HOÀNG DUY TÂM
- Địa chỉ: 29/34 BÌNH TÂY ,VĨNH THÀNH ,CHỢ LÁCH, BẾN TRE
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: tamduynguyenhoang@yahoo.com.vn
================================

<p><strong><font size="4">chuy&ecirc;n cung cấp sản xuất tất cả c&aacute;c mặt h&agrave;ng, c&acirc;y trồng, c&acirc;y gh&eacute;p,hoa kiểng&nbsp;phục vụ cho nhu cầu trồng trọt ới số lượng lớn,đảm bảo chất lượng,uy t&iacute;n:sầu ri&ecirc;ng,măng cụt,bơ s&aacute;p,v&uacute; sũa,ch&ocirc;m ch&ocirc;m..Ai c&oacute; nhu cầu,hoặc chuy&ecirc;n bu&ocirc;n b&aacute;n kinh doanh c&aacute;c mặt h&agrave;ng về c&acirc;y trồng. vui l&ograve;ng đến địa chỉ 29/34 b&igrave;nh t&acirc;y,vĩnh th&agrave;nh, chợ l&aacute;ch,bến tre.DĐ 0979057952(a.tu&acirc;n), 0753.898009.</font></strong></p>
 
Back
Top