C.Ty chuyen cung cấp gỗ Dái Ngựa,Còng ,Song Mã, X.Đào,C.Xe

  • Thread starter LE THANH TUNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

LE THANH TUNG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LE THANH TUNG
- Địa chỉ: 1/91 THUAN GIAO , THUAN AN , BINH DUONG
- Tel, Fax: ::: FaX 06503788209
- email: thanhtungchanhhung@gmail.com
================================

<p><font size="4">C&ocirc;ng Ty </font>&nbsp;<font size="4">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp nguy&ecirc;n liệu gỗ : D&aacute;i Ngựa, C&ograve;ng , Song M&atilde; , Xoan Đ&agrave;o ,Căm Xe ,Th&ocirc;ng .....Phục vụ ngh&agrave;nh trang tr&iacute; nội thất . Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ</font></p><p><font size="4">ĐT : 0937441144</font></p><p><font size="4">Email: <a href="mailto:thanhtungchanhhung@gmail.com">thanhtungchanhhung@gmail.com</a></font></p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop