C.TY CP NÔNG DƯỢC ĐẠI NÔNG

  • Thread starter khanh123
  • Ngày gửi
K

khanh123

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: C.TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC ĐẠI NÔNG
- Địa chỉ: 105 TUỆ TỈNH P.13 Q.11 TP.HCM
- Tel, Fax: 0839650362
- email: nguyenkhanh2222@yahoo.com
================================

<div id="post_message_20819"><strong>C.TY CỔ PHẦN N&Ocirc;NG DƯỢC ĐẠI N&Ocirc;NG</strong><br />Chuy&ecirc;n Sản Xuất -Gia C&ocirc;ng -kinh doanh Ph&acirc;n B&oacute;n L&aacute; v&agrave; Thuốc BVTV<br />c&aacute;c Sản Phẩn c&oacute;.<br />1.Super to Hạt 10gr<br />2.Super to Củ 500gr v&aacute; L&iacute;t<br />3.K-Humate can 5 L&iacute;t v&agrave; 1 L&iacute;t<br />4.Lớn Tr&aacute;i (c&acirc;y &acirc;n tr&aacute;i) 1 L&iacute;t<br />5.Si&ecirc;u Hạ Ph&egrave;n 100gr<br />6.Đẹp Tr&aacute;i 100gr<br />7.Dưa Hấu 500gr<br />Đang cần nh&agrave; ph&acirc;n phố ở miền t&acirc;y...........<br />ĐC: 105 Tuệ Tỉnh P13.Q11.Tp.HCM<br />ĐT: 0913722213</div><!-- / message -->
 


tôi cân phân phối sản phẩm của công ty trên tây nguyên có được không?
phân phối độc quyền. có gì liên hệ lại cho tôi theo: batuoi78@yahoo.com.vn. trên địa bàn đak lak - đak nông từ trước tời giờ cty đã bán sản phẩm lên trên này chưa? bán những sản phẩm nào rồi?
 


Back
Top