Cá cảnh Sơn Yến - chuyên cung cấp cá cảnh, máy móc bể cá cảnh

  • Thread starter cacanhsonyen
  • Ngày gửi
C

cacanhsonyen

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cacanhsonyen
- Địa chỉ: 655, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
- Tel, Fax: 04.62944356 ::: FaX
- email: sale@cacanhsonyen.com
================================

<p><font size="3" color="#0099ff"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif">Cửa h&agrave;ng C&aacute; cảnh Sơn Yến</font></strong></font></p><div align="left"> </div><p><font size="3" color="#0099ff"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif">655, Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m, Ba Đ&igrave;nh, H&agrave; Nội</font></strong></font></p><div align="left"> </div><p><strong><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><u>Chuy&ecirc;n cung cấp:</u> </font></strong></p> <div align="left"> </div><p><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"> - Bể c&aacute; cảnh, bể thủy sinh, nhận l&agrave;m bể theo k&iacute;ch cỡ</font></p> <div align="left"> </div><p><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">- C&aacute; cảnh, thức ăn c&aacute;, thuốc trị bệnh </font></p><div align="left"> </div><p><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">- M&aacute;y m&oacute;c, phụ kiện bể c&aacute;, m&aacute;y sử dụng cho tiểu cảnh</font></p> <div align="left"> </div><p><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">- Đồ trang tr&iacute; bể c&aacute;, trang tr&iacute; tiểu cảnh</font></p><div align="left"> </div><div align="left"> </div><p><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">- C&aacute;c chế phẩm sinh học d&ugrave;ng cho bể c&aacute; (xử l&yacute; nước, diệt r&ecirc;u, diệt ốc...)</font></p><p><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">- Nhận giao h&agrave;ng tận nh&agrave; </font></p> <div align="left"> </div><p><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">- Nhận thau dọn bể c&aacute;, trang tr&iacute;, tạo mới bể</font></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div align="left"> </div><p><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">Tel: <font color="#ff0000">04.62944356</font> / Mobile: <font color="#ff0000">0983.536.809</font> / <font color="#ff0000">0904.743.006</font> (Mr Sơn)</font></p><div align="left"> </div><p><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">Website: <a target="_blank" href="http://www.cacanhsonyen.com/">www.cacanhsonyen.com</a></font></p> <div align="left"> </div><p><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">Email: <a href="mailto:sale@cacanhsonyen.com">sale@cacanhsonyen.com</a> / <a href="mailto:support@cacanhsonyen.com">support@cacanhsonyen.com</a></font></p>
 

Đối tácTop