Cá điêu hồng

  • Thread starter Nguyá»…n Văn Hạnh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Hạnh
- Địa chỉ: Trung tâm giống Thủy sản Trà Vinh
- Tel, Fax: 0743846070
- Email: nvhanh@ctu.edu.vn
================================

Tôi muốn mua cá điêu hồng loại khoản 5, 6 con/kg, số lượng 500 kg ở khu vục ĐBSCL ai biết xin vui lòng chỉ giúp. Cám ơn
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top