Các bác có ai biết cây này không chỉ em với?

hidoIH4.jpg


Có người trồng cây này, mà em thấy la quá không biết cây gì. Bác nào biết chỉ em với ? Cảm ơn các bác trước ^^
 
Top