cac benh thuong gap o buoi dien

  • Thread starter hoang duc viet
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoang duc viet
- Địa chỉ: phuong dinh - dan phuong - ha noi
- Tel, Fax: 0433636544
- Email: meogiahoacao2001@yahoo.com
================================

Nhà tôi trồng bưởi diễn nhưng không biết rõ về các loại bênh và cách phòng ngừa. Xin hỏi có ai biết trả lời tôi với. Cảm ơn.
 

Quảng cáo

Top