Thảo luận Cách hun trấu màu muối tiêu ???

larger_pmo1435937944.jpg


Ai biết cách hun trấu màu muối tiêu xin chỉ giúp ạ .
Em đang chuẩn bị tích trữ một lượng trấu lớn để hun thành '' trấu màu muối tiêu '' để cải tạo đất trồng rau .
Quê em gần đến mùa gặt rồi nên lượng trấu dư thừa rất nhiều .
 
Back
Top