cẩm phả :cần mua ngô hạt khô và bí đỏ

gaaravn

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thien duc
- Địa chỉ: cẩm trung -cẩm phả -quảng ninh
- Tel, Fax: 0906685555 ::: FaX
- email: emailgaaravn14
================================

<h1><font color="#6633ff" size="4">ch&uacute;ng t&ocirc;i đang chăn nu&ocirc;i n&ecirc;n c&oacute; nhu cầu mua th&ecirc;m ng&ocirc; hạt kh&ocirc; v&agrave; quả b&iacute; đỏ.vậy ai c&oacute; b&aacute;n với gi&aacute; rẻ h&atilde;y gọi điện cho t&ocirc;i 0906685555.số nh&agrave; 119 đường b&atilde;i tử long- cẩm trung-cẩm phả-QN.SỐ LƯỢNG 200kg/TH&Aacute;NG trở l&ecirc;n.ch&agrave;o th&acirc;n &aacute;i.</font></h1>
 
Top