Cần 2 lao động làm việc trang trại

  • Thread starter nguyen luu
  • Ngày gửi
N

nguyen luu

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Anh Tư
- Tel, Fax: 0909551288
- email: hoagiaphat@hotmail.com
================================

<span style="font-size: 14pt; color: black"><font face="Times New Roman">Cần tuyển 2 lao động l&agrave;m việc tại trang trại nu&ocirc;i heo rừng ở B&igrave;nh Long, B&igrave;nh Phước. Lương 1,3tr/ th&aacute;ng, bao ăn ,ở. Li&ecirc;n hệ: 0909551288 Anh Tư<p>&nbsp;</p></font></span>
 

Top